FAMILY NET

Poskytovatelia zliav
logoTT logoAT logoBSK logoBurgerland

Kalendár podujatí

Dnes je: 06.05.2021

Milé rodiny,

chcete stráviť príjemný deň s deťmi?

Výlet na Schneeberg

Dňa 11. októbra vyviezla zubačka Salamander rodiny zo Slovenska a z Rakúska  za jasnej modrej oblohy a tepla, po akom sme tak často v lete túžili, na záverečnú oslavu  ukončenia  cezhraničného projektu Family net na vrch Schneeberg.

V Šamoríne sa stretli rodiny s deťmi

17. 9. 2014 – V hoteli Kormorán v Čilistove sa uskutočnilo ďalšie z medzinárodných stretnutí rodín v rámci prepojenia partnerských regiónov rodinnými kartami v projekte Family Net.

Medzinárodné stretnutie rodín.

Dňa 17.9.2014 o 1300 sa bude konať záverečné stretnutie projektových partnerov projektu FamilyNet ...

Propagačná akcia projektu Family Net na trnavskom jarmoku 11.9 - 14.9.

V dňoch 11.9. až 14.9. sa uskutoční ďaľšia propagačná akcia na tradičnom trnavskom jarmoku, kde možete zabaviť aj so svojími deťmi ...

Ďalšia propagačná akcia projektu

25.5.2014 sa na nádvorí u jezuitov v Trnave  v rámci  „Dňa rodiny“ uskutočnila ďalšia propagačná akcia projektu „Family Net“.

Projekt Family net rozbieha registráciu rodín

20. 5. 2014 – Trnavský samosprávny kraj pokračuje v aktivitách cezhraničného projektu Family net. Spolu s Bratislavským samosprávnym krajom a rakúskymi regiónmi Burgenland a Dolné Rakúsko vytvoria všetci štyria partneri sieť poskytovateľov zliav pre rodiny s deťmi, ktoré budú zaregistrované a dostanú tzv. rodinný pas.

O projekte Family Net

Vývoj a prepojenie rodinných pasov Dolného Rakúska, Trnavského samosprávneho kraja, Burgenlandu a Bratislavského samosprávneho kraja (Family Net)  

Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013
Prioritná os: 2. Dostupnosť a trvalo udržateľný rozvoj

Rodinný pas je dôležitou stratégiou v rodinnej politike. Cieľom tejto stratégie je na jednej strane poskytovať rodinám cenové zvýhodnenia a ponuky a na strane druhej podporovať regionálne hospodárstvo. Tento úspešný koncept sa už osvedčil v Dolnom Rakúsku a v Burgenlande. Rodičia a deti tu profitujú z početných výhod a predností, čo sa prejavuje nielen na spôsobe trávenia voľného času ale aj na stave rodinnej peňaženky. Úspech projektu a záujem susedných krajín viedli k intenzívnej cezhraničnej výmene skúseností a nápadov.

Jedným z cieľov Trnavského samosprávneho kraja je podporovať rozvoj cestovného ruchu aj prostredníctvom projektov. Dňom 1. 3. 2012  bol schválený projekt Family net. Projekt je zameraný na podporu rodín s deťmi, ktorý napomáha zvyšovaniu návštevnosti kultúrno-historických pamiatok, športovo-rekreačných zariadení, čím sa zároveň podporujú prirodzené väzby medzi členmi rodiny a rozvoj mladej generácie. 

Oblasť, ktorú projekt rieši a zdôvodnenie potreby jeho realizácie:
Systém rodinných pasov v súčasnosti existuje v Dolnom Rakúsku a Burgenlande. V rámci projektu má byť systém vybudovaný v Trnavskom samosprávnom kraji, aby rodiny mali možnosť využívať výhody v Dolnom Rakúsku v Burgenlande a Bratislavskom kraji. Podobne rodiny z Dolného Rakúska, Burgenlandu a Bratislavského kraja  by mali mať možnosť spoznať Trnavský región a využívať jeho ponuky. Obyvateľom partnerských krajín ponúka systém široko dostupnú a rozmanitú paletu destinácií a ďalších výhod, čo tiež zabezpečuje nové impulzy pre ekonomiku.

Projekt „Vývoj a prepojenie rodinných pasov Dolného Rakúska, Trnavského samosprávneho kraja, Burgenlandu a Bratislavského samosprávneho kraja“ má nasledovné ciele:

  • vývoj a zavedenie systému rodinných pasov a systému poskytovateľov zliav v oboch slovenských krajoch 
  • prepojenie systému rodinných pasov medzi projektovými partnermi
  • atraktívne nové ponuky pre rodiny 
  • impulzy pre hospodárstvo v regiónoch 
  • vybudovanie siete medzi samosprávami projektových partnerov aj s cieľom ďalšej spolupráce mimo projektu 
  • senzibilizácia a zvýšenie povedomia o témach zo susedných krajín, ktoré sú relevantné pre rodiny. 

Využite rodinných pasov v susedných krajinách bude umožnené na oboch stranách hranice.

Jedným z cieľov Trnavského samosprávneho kraja je podporovať rozvoj cestovného ruchu aj prostredníctvom projektov. Projekt Family net je zameraný na podporu rodín s deťmi. Prostredníctvom tohto projektu Trnavský samosprávny kraj prináša výhody a zľavy pre rodiny s deťmi pri návštevách kultúrnych, rekreačných, športových a vzdelávacích zariadení.

Cieľom projektu je podporiť spoločné trávenie voľného času rodín.

Do projektu Family Net je okrem Trnavského samosprávneho kraja zapojený Bratislavský samosprávny kraj Burgenland a Dolné Rakúsko. Zaregistrované rodiny môžu so svojím rodinným pasom využívať zľavy aj v týchto regiónoch.

Každá rodina z Trnavského samosprávneho kraja, ktorá má deti do veku 18 rokov sa môže bezplatne zaregistrovať:

Informačné a propagačné materiály sú k dispozícíi zdarma.
pri návštevách kultúrnych, rekreačných, športových a vzdelávacích zariadení

 

 

 

 

Tento projekt je financovaný z Operačného programu „Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013“