FAMILY NET

Poskytovatelia zliav
logoTT logoAT logoBSK logoBurgerland

Kalendár podujatí

Dnes je: 06.05.2021

Milé rodiny,

chcete stráviť príjemný deň s deťmi?

Výlet na Schneeberg

Dňa 11. októbra vyviezla zubačka Salamander rodiny zo Slovenska a z Rakúska  za jasnej modrej oblohy a tepla, po akom sme tak často v lete túžili, na záverečnú oslavu  ukončenia  cezhraničného projektu Family net na vrch Schneeberg.

V Šamoríne sa stretli rodiny s deťmi

17. 9. 2014 – V hoteli Kormorán v Čilistove sa uskutočnilo ďalšie z medzinárodných stretnutí rodín v rámci prepojenia partnerských regiónov rodinnými kartami v projekte Family Net.

Medzinárodné stretnutie rodín.

Dňa 17.9.2014 o 1300 sa bude konať záverečné stretnutie projektových partnerov projektu FamilyNet ...

Propagačná akcia projektu Family Net na trnavskom jarmoku 11.9 - 14.9.

V dňoch 11.9. až 14.9. sa uskutoční ďaľšia propagačná akcia na tradičnom trnavskom jarmoku, kde možete zabaviť aj so svojími deťmi ...

Ďalšia propagačná akcia projektu

25.5.2014 sa na nádvorí u jezuitov v Trnave  v rámci  „Dňa rodiny“ uskutočnila ďalšia propagačná akcia projektu „Family Net“.

Projekt Family net rozbieha registráciu rodín

20. 5. 2014 – Trnavský samosprávny kraj pokračuje v aktivitách cezhraničného projektu Family net. Spolu s Bratislavským samosprávnym krajom a rakúskymi regiónmi Burgenland a Dolné Rakúsko vytvoria všetci štyria partneri sieť poskytovateľov zliav pre rodiny s deťmi, ktoré budú zaregistrované a dostanú tzv. rodinný pas.

Registrácia

  • Registrácia a vydanie karty „Family Net“ ZDARMA
  • Priama podpora rodín s deťmi do 18 rokov v Trnavskom samosprávnom kraji, v Dolnom Rakúsku, v Bratislavskom samosprávnom kraji a Burgenlande
  • Vlastná zľavová sieť – poskytovatelia zliav v oblasti cestovného ruchu, voľnočasových aktivít, športu, rekreácie a spotrebných nákupov
  • O novinkách v projekte budete informavaní prostredníctvom „Rodinného žurnálu“, ktorý Vám bude zaslaný zdarma

Informácie o rodine


Pokiaľ je pridelene len č.p. zadajte názov obce


Dodržte formát (napr. 917 01)

1.Rodič - kontaktná osoba

2.Rodič* Deti do 18 rokov

1. dieťa

2. dieťa

3. dieťa

4. dieťa

5. dieťa

6. dieťa

7. dieťa

8. dieťa

9. dieťa

10. dieťa

11. dieťa

12. dieťa

13. dieťa

14. dieťa

15. dieťa

16. dieťa

17. dieťa

18. dieťa

19. dieťa

20. dieťa

Pridať dieťa

Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov obsiahnutých v tejto žiadosti sprostredkovateľovi EIP Services, s.r.o., IČO:36 718 114, Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina, ako aj k ich poskytovaniu ďalším osobám, s ktorými je sprostredkovateľ v zmluvnom vzťahu, ktorými sú predovšetkým poskytovatelia zliav pre držiteľov „Rodinných kariet“, ako aj ďalší partneri projektu „FamilyNet“, a to za účelom elektronického spracovania žiadosti, vytvorenia databázy, vydania rodinnej karty, poskytnutia zliav v rámci projektu a elektronického zasielania informačných materiálov Trnavského samosprávneho kraja. Prevádzkovateľom v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov, je Trnavský samosprávny kraj, IČO: 37836901, Starohájska 10, 917 01 Trnava, SR. Ďalej udeľujem súhlas s ďalším marketingovým spracúvaním osobných údajov, najmä na reklamné účely a zasielanie reklamných oznámení. Tento súhlas je dobrovoľný a udeľujem ho do doby odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Som si vedomý svojich práv podľa ustanovení § 15 a 28 až 30 zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov, a i toho, že som oprávnený súhlas kedykoľvek odvolať na adrese Trnavského samosprávneho kraja. Tento súhlas udeľujem za vyššie uvedeným účelom i pre zasielanie informačných materiálov elektronickými prostriedkami v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách.

Tento projekt je financovaný z Operačného programu „Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013“